• Język: Polski Polski
  • zmień

Język:

Regulamin sklepu

OSTATNIA AKTUALIZACJA REGULAMINU: 1 Listopad 2018

Regulamin zakupów

WARUNKI UMOWY:

Witamy w www.pewexonline.pl (*witryna*). Serwis tej witryny jest przygotowany dla państwa przez

PEWEX GROUP INC.

Poprzez używanie tej strony zgadzają sie państwo do zaakceptowania i wywiązania sie z niniejszych warunków  umowy(*tej UMOWY*). Zatem prosimy państwa o staranne zapoznanie sie z treścią poniższej umowy.Dla łatwiejszego zrozumienia całość niniejszej Umowy odnosi sie do *Ciebie* jako uzytkownika lub widza witryny.

1. Przyjęcie Umowy. 

Jak wspomniano powyżej, korzystanie z serwisu witryny stanowi bezwarunkową 

zgodę na wywiązanie się wszystkich warunków niniejszej Umowy. Akceptując niniejszą Umowę poprzez korzystania z tej strony,oświadczam, że mam 18 lat lub wiecej. Jeśli sie z tym nie zgadzasz, lub nie spełniasz jakiegokolwiek warunku niniejszej umowy,nie powinieneś korzystac z naszej witryny. Możemy zmienić niniejszą Umowę w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Najnowsze wydanie Umowy zostanie zamieszczona na stronie. 

W związku z tym należy dokonać przeglądu niniejszego Porozumienia przed każdym  użyciem naszej strony.Niniejsza Umowa stanowi całość i jest porozumieniem tylko między nami a toba, i zastępuje wszelkie wcześniejsze Umowy lub tymczasowe Umowy,reprezentacje, gwarancje i rozumienie w odniesieniu do witryny,treści, produktów lub usług świadczonych przez lub za pośrednictwem witryny, a przedmiotem niniejszej Umowy.

2. Prawa Własności Intelektualnej. 

Zawartość, organizacja tekstu, grafiki, projektowania, opracowywania, magnetycznego tłumaczenia, cyfrowej konwersji i innych materiałów, które są publikowane na naszej witrynie stanowią część, lub są w inny sposób związane z witryną (zbiorowo,"Treść") są własnością intelektualną, w tym bez ograniczeń,prawa autorskie, znaki towarowe, znaki usługowe, handlowe i / lub inne własności intelektualne, które sa w posiadaniu, kontrolowaniu lub licencjonowane przez nas lub przez strony trzecie, takich którzy mają licencjonowane materiały i są chronione Amerykańskim i międzynarodowym prawem autorskim. O ile dozwolone przez § 4 poniżej, kopiowanie, dystrybucja, redystrybucja, użytkowanie lub publikacja jakichkolwiek treści lub jakiejkolwiek części tych publikacji, jest ściśle zabronione. 

My, nasi licencjodawcy i dostawcy rezerwujemy wszelkie prawa do treści i wszelkich innych tekstów, obrazów, materiałów i informacji opublikowanych na naszej witrynie. Za wyjątkiem ograniczonej licencji przyznanej na mocy niniejszej Umowy, Użytkownik nie nabywa żadnych praw własności lub licencji na tej witrynie lub jakichkolwiek innych części zawartości na tej stronie, innych materiałów za pośrednictwem Witryny.Umieszczanie treści w naszym Serwisie nie stanowi zrzeczenia się jakichkolwiek praw tych informacji i / lub materiałów.

3. Znaki usługowe.

"Pewexonline.pl" i wszystkie inne znaki towarowe i związane z nimi loga wyświetlane na naszej Witryny są naszymi znakami towarowymi lub naszych usług towarowych. Inne nazwy produktów i firm wymienione lub wyświetlane na stronie mogą być znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.Na żaden znak towarowy lub znak usługi nie jest przydzielana licencja w związku z  użytkowaniem naszej witryny.

4. Ograniczona licencja; dozwolonych zastosowań.

Zostaje przyznana tobie niewyłączna, niezbywalna, odwołalna licencja dla: 

(a) dostępu i korzystania z portalu ściśle i zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy; 

(b) korzystania z witryny wyłącznie do celów wewnętrznych, osobistych, w celach niehandlowych; 

oraz (c) wydrukowania dyskretnie informacji z witryny wyłącznie do celów wewnętrznych, osobowych, w celach niehandlowych i pod warunkiem,utrzymania wszystkich praw autorskich i innymi umowami  w nich zawartymi.Żadnej- wydrukowanej lub elektronicznej wersji jakiejkolwiek części witryny lub treści nie może być użyta przez Ciebie w jakimkolwiek arbitrażu sporów lub jakiejkolwiek sprawy w żadnych okolicznościach.

Twoja licencja na dostęp i korzystanie z witryny i treści podlega 

następującym ograniczeniom i zakazom dotyczącym stosowania:

stronie Witryny,

(f) udostępniania  w całości lub w części witryny lub treści dostępnych poprzez wszelkie Timesharing System, usługi biurowe, Internet lub inne technologie istniejące obecnie lub opracowane w przyszłości;

architektury Witryny;

Możesz podać linki do strony, pod warunkiem:

Witryna może zawierać reklamy i sponsorowania. Wszystkie strony reklamodawców i sponsorów są odpowiedzialne za zapewnienie, że materiał przedłożony do umieszczenia na stronie jest dokładny i zgodny z obowiązującym prawem.PEWEX GROUP INC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub niezgodności z prawem,nieścisłości lub problemy w jakimkolwiek materiale umieszczonym przez reklamodawce lub sponsora.

Niektóre sekcje, lub oferty witryny wymagają konieczności rejestracji. Jeśli wymagana jest rejestracja, wyrażasz zgodę na dostarczenie nam dokładnych,

dokonana przy użyciu konta na prawdziwe nazwisko oraz dokładnych  i prawdziwych informacji. Każdy Rejestracja jest na użytek własny, a nie w imieniu innej 

osoby fizycznej lub prawnej.

Nie stwierdzamy lub gwarantujemy, że strony będą wolne od błędów, wolne od 

wirusów lub innych szkodliwych składników, lub że usterki będą usuwane. My 

nie reprezentujemy ani gwarantujemy, że informacje dostępne na lub poprzez 

naszą Witryne będą prawidłowe, dokładnie, terminowe lub w inny sposób niezawodny. Możemy dokonać zmian cech, funkcji i treści z witryny w dowolnym 

czasie. Zastrzegamy sobie prawo według naszego swobodnego uznania, aby edytować lub usunąć wszystkie dokumenty, informacje lub inne treści znajdujące się na witrynie. 

Chociaż staramy się zapewnić Państwu dokładne ceny i inne informacje na temat witryny, mogą czasami pojawic sie błędy na stronie. 

Na naszej Witrynie moga pojawic sie tresci stron trzecich lub mogą być dostępne za pośrednictwem linków z naszej witryny. Wszystkie takie treści i linki są dostępne tylko jako wygoda dla Ciebie. Odniesienia na Witrynie do wszelkich produktów, usług, nazw, znaków towarowych lub stron internetowych stron trzecich (w tym bez ograniczeń, wszystkie linki do nich) nie stanowią w żaden sposób ani nie sugeruja lub narzucaja, sponsoringu lub popierania trzeciej strony, produktu,usług lub informacji. Nie jesteśmy za nie odpowiedzialni za i nie mamy odpowiedzialności w odniesieniu do ciebie, każdego takiego produktu, usługi, informacji lub witryn internetowych stron trzecich (w tym bez ograniczeń, wszelkich błędów, nieprawidłowości prawa, zniesławienia, zaniechania, fałszu, nieprzyzwoite 

treści pornograficzne lub wulgaryzmów w oświadczeniach, opiniach, lub 

w jakiejkolwiek innej formie lub części trzeciej treści). Użytkownik rozumie, że Informacje i opinie w każdej takiej stronie trzeciej stanowią wyłącznie treści i myśli autora i nie są zatwierdzone przez nas ani nie 

niekoniecznie odzwierciedlają nasze dobre intencje i wierzenia. Jeśli zdecydujesz się link do jakiejkolwiek internetowej strony trzeciej, możesz to zrobić na własną odpowiedzialność.

Firma PEWEX GROUP INC nie gwarantuje, że osoby te mogą legalnie nabyc, posiadać lub 

nosić jakiekolwiek oferowane produkty  do nabycia za pośrednictwem naszej witryny, zgodnie z federalnym, stanowym  lub lokalnym prawem, w tym bez ograniczeń, np.noże. Przez zamówienie dowolnego  produktu w Serwisie, oświadczasz i gwarantujesz, że nie masz ograniczeń prawnych, które zakazują przez Ciebie 

zamówienia, posiadania, używania lub noszenia takich produktów pod 

federalnym, państwowym lub lokalnym prawem, i będzie ściśle przestrzegać wszystkich takich ustaw w związku z posiadaniem, korzystaniem i / lub przekazywaniem takich produktów.

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić nas i naszych partnerów, agentów, urzędników, dyrektorów, pracowników, podwykonawców,dostawców, adwokatów, reklamodawców, produktów i usługodawców, oraz afilie (zbiorczo, "Afiliowane Strony") bez szkody od wszelkich odpowiedzialności, strat, kosztów i roszczeń, w tym uzasadnionych kosztów pełnomocnika,związanych w związku z naruszeniem niniejszej Umowy lub korzystania z witryny.

USŁUGAMI a takze Dostępnymi produktami lub z niej otrzymanych,

(b) Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień PRZEWIDZIANYCH W 

NINIEJSZEJ UMOWIE, ANI MY, ani nasi Partnerzy nie podlegają żadnej odpowiedzialności w stosunku do CIEBIE W JAKIEKOLWIEK sposób-POŚREDNIO, SPECJALNE, UBOCZNIE LUB SKUTKOWO (W TYM ODSZKODOWANIA ZA UTRATĘ biznesu, UTRATĘ ZYSKÓW, rozstrzyganie sporów, lub tym podobne),jak również w związku z zerwaniem ZAMÓWIENIA  lub naruszenia GWARANCJI produktu LUB INNYCH, NAWET Jeśli ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI lub powinniśmy wiedzieć O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. 

Negacja i ograniczona odpowiedzialność za szkody wymienione powyżej są podstawami transakcji między Nami a Tobą. TOWARY,PRODUKTY, USŁUGI, TREŚĆ dokumentów i informacje dostępne na naszej Witrynie nie moglyby być dostarczane bez takich ograniczeń.ŻADNE PORADY LUB INFORMACJE USTNE LUB PISEMNE UZYSKANE OD NAS POPRZEZ naszą Witrynę lub w inny sposób nie powinny stwarzać JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, REPREZENTCJI oprócz tych które zostały wyraźnie wymienione w niniejszej Umowie. 

(C) W ŻADNYM wypadku my i nasi Partnerzy (wspólnie)nie możemy być odpowiedzialni w stosunku do CIEBIE ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY NA SUMĘ PRZEKRACZAJĄCĄ 100 dolarów. Kwota ta jest ZADOŚĆUCZYNIENIEM ZA Wszystkie powstałe roszczenia, które MASZ wobec NAS i wszystkich Naszych Partnerów. 

(D) POWYŻSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI są istotnymi podstawami 

NINIEJSZEJ Umowy, bez których dostęp do Witryny nie mógłby być możliwy.

wyłącznym właścicielem wszystkich obecnych i przyszłych praw do 

sugestii, pomysłów, grafiki dostarczanych Nam przez Ciebie i innych informacji wszelkiego rodzaju. Będziemy mieć prawo do korzystania z powyższych informacji w odniesieniu do jakichkolwiek celów komercyjnych lub jakiejkolwiek innych, bez rekompensaty dla Ciebie lub inną osobę wysyłającą.Ty potwierdzasz, że jesteś odpowiedzialny za materiały,które nam dostarczasz i Ty jesteś odpowiedzialny za jego legalność rzetelność, celowość, oryginalność, oraz prawa autorskie.

kompletne,włącznie z informacjami Twojej karty kredytowej

Szanujemy własność intelektualną innych i prosimy o to samo. Jeśli uważasz, że twoja praca została skopiowana w sposób, że stanowi naruszenie praw autorskich, proszę podać naszemu pełnomocnikowi praw autorskich następujące informacje: 

3. Opis tego przypadku gdy materiał, który Twoim zdaniem narusza prawa autorskie włącznie z miejscem gdzie się znajduje na naszej witrynie; 

4. Twój adres, numer telefonu i adres e-mail; 

5. Oświadczenie, że jesteś przekonany,że sporny wykorzystany material nie ma upoważnienia przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawa; 

6.Oświadczenie,ze świadomością reperkusji karnych w ramach za składanie fałszywych zeznań, że powyższe informacje w zawiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub osobą  upoważnioną do działania w imieniu właściciela praw autorskich. 

Nasz pełnomocnik do praw autorskich może być zawiadomiony o naruszeniu praw autorskich na naszej Witrynie poprzez link zamieszczony tutaj lub poprzez wiadomość e-mail na stronie Kontakt z nami i wypełnienie naszego formularza. 

22. Informacje i komunikaty prasowe. 

lub w inny sposób, nie powinny być powoływane jako dostarczone lub potwierdzone przez nas.

23. Przestrzeganie przepisów.

5. Ograniczenia i zakazy dotyczące użytkowania.

Nie można (a) kopiować,drukować (za wyjątkiem ograniczonego celu dozwolonego przez § 4 powyżej),publikować, wyświetlać, rozpowszechniać, przekazywać, sprzedawać, wynajmować, dzierżawić, pożyczać lub w inny sposób udostępniać w żadnej formie i w dowolny sposób w całości lub jakiejkolwiek części z witryny lub jakiejkolwiek części treści pobranej z witryny;

(b) wykorzystanie Witryny, treści lub jakichkolwiek innych materiałów uzyskanych z witryny do opracowania lub użycia jako składnik wszelkich informacji, przechowywania i wyszukiwania systemu bazy danych, bazy informacyjnej, lub podobnych zasobów (w dowolnym nośniku teraz istniejącym lub zwanym dalej opracowywanym), które jest oferowane do komercyjnej dystrybucji jakiegokolwiek rodzaju, w tym poprzez sprzedaż licencji, dzierżawy, najmu, subskrypcji, lub jakichkolwiek innych komercyjnych dystrybucji mechanizmu;

(c) tworzyć kompilacje dzieł pochodzących z witryny lub jakichkolwiek treści lub innych materiałów wyświetlanych na stronie,

(d) stosowanie jakichkolwiek treści lub innych materiałów uzyskanych z witryny w jakikolwiek sposób, który może naruszać jakiekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, prawa własności, własności lub nasze prawa lub jakiejkolwiek strony trzeciej;

(e) usuwać, zmieniać lub ukrywać jakiekolwiek prawa autorskie lub inne własności,ogłoszenia lub warunki korzystania z opublikowanych treści na

(g) usuwanie, dekompilowanie,dezasemblowania lub inżynierii wstecznej wszelkiego oprogramowania używanego przez nas w związku z Witryną lub użycia dowolnej sieci monitorowania lub innego oprogramowania w celu ustalenia

(h) stosowanie jakiegokolwiek automatycznego lub ręcznego procesu zbioru informacji z witryny;

(i) korzystania z witryny do celów gromadzenia lub przekazywania informacji        (1) niechcianych komercyjnych e-maili;

(2) e-maili,korzystajacych z nagłówków, nieprawidłowych lub nieistniejących domen ,nazw lub innych środków w błędnym adresowaniu,

lub (3)telemarketingowych rozmów telefonicznych lub transmisji faksów;

(j) korzystania z witryny lub jakiejkolwiek jej treści w sposób,naruszające prawo federalne regulujące e-maile, faksy lub telemarketing;

(k) uzywania Witryny lub jakichkolwiek treści w  phishingu,

lub (l) exportu lub reeksportu Witryny, zawartości lub jakiejkolwiek jej części, lub jakiegokolwiek oprogramowania dostępnego na lub za pośrednictwem witryny, z naruszeniem przepisów ustawowych lub wykonawczych o kontroli eksportu Stanów Zjednoczonych.

6. Łącza do witryny.

(a) nie usuwania lub ukrywania, przez kształtowanie lub w inny sposób, reklam, ogłoszeń ,praw autorskich lub innych ogłoszeń w Serwisie,

(b) nie angażowania Witryny w niezgodne z prawem lub pornograficzne działalności,

oraz (c) zaprzestania używania linków do naszej Witryny niezwłocznie na nasze  żądanie.

7. Reklamodawcy.

8. Rejestracja.

kompletnych informacji w momencie rejestracji. Rejestracja musi być

Nie zezwalamy:

(a) na uzywanie konta przez inną osobę niż ta  na którą jest zarejestrowane konto na naszej Witrynie, lub

(b) dostęp poprzez jedno imie i nazwisko(jedno konto) udostępnione dla wielu użytkowników w sieci. Jesteś odpowiedzialny do zabezpieczenia swojego konta przed takim nadużyciem.W przypadku wykrycia takich nieprawidłowości zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Twojego konta z naszego portalu

9. Błędy, korekty i zmiany.

Dlatego też, zastrzegamy sobie prawo odmówić, ograniczyć lub niezrealizować jakiegokolwiek zamówienia. Możemy również zażądać dodatkowych informacji lub weryfikacji przed zaakceptowaniem zamówienia. Skontaktujemy się z Państwem, gdy wszystkie lub część Twojego zamówienie zostanie anulowana lub jeśli są wymagane dodatkowe informacje lub potrzebna jest weryfikacja.Jeśli Twoje zamówienie jest anulowane po pobraniu pieniędzy z Twojej karty kredytowej,taka sama ilośc pieniędzy zostanie przelana na konto Twojej karty kredytowej w twoim banku.

Zastrzegamy sobie również prawo, według naszego swobodnego uznania,

(i) ograniczyć ilości zakupionych przedmiotów na osobę, na gospodarstwo domowe, na rozliczeniowy i / lub adres wysyłkowy lub na zamówienie,

oraz

(ii) w celu zakazania sprzedaży dla dealerów.

My będziemy powiadamiać użytkownika, jeśli będziemy stosować jakiekolwiek z tych ograniczeń.

10. Treści stron trzecich.

11. Działalności niezgodnej z prawem.

Zastrzegamy sobie prawo do zbadania skarg zgłaszanych lub naruszenia jakichkolwiek warunków niniejszej Umowy oraz do podjęcia wszelkich działań, jakie uznamy za stosowne, w tym nie ograniczamy się do raportowania wszelkich podejrzeń o niezgodne działania z prawem funkcjonariuszom policji, organom regulacyjnym lub innym stronom trzecim i ujawnienia wszelkich informacje niezbędnych lub odpowiednich dla takich osób lub podmiotów odnoszących się do Twojego profilu, Twoich adresów    e-mailowych, historii uzytkowania, zamieszczonych materiałów, adresów IP.

12. Odszkodowania.

13. Niezbywalne prawo do korzystania z witryny.

Twoje prawo do korzystania z witryny nie jest zbywalne.Jakiekolwiek hasła lub regulacje w celu uzyskania informacji lub dokumentów nie są zbywalne.

14. Zakres odpowiedzialności.

Witryna,a także W TYM BEZ OGRANICZEŃ, treści wszystkich innych informacji, towarów, produktów, usług,DOKUMENTÓW jako materiałów na stronie lub z Witryny,SĄ DOSTARCZANE "JAK WIDAĆ","TAK JAK SĄ DOSTĘPNE".W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, ZRZEKAMY SIE WYRAŹNIE WSZYSTKICH GWARANCJI, WYRAŹONYCH LUB ROZUMIANYCH, W TYM, LECZ NIE TYLKO DO OGRANICZENIA JAKICHKOLWIEK ROZUMIANYCH GWARANCJI HANDLOWYCH I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. STRONY MOGĄ ZAWIERAĆ BŁĘDY, problemy lub inne ograniczenia. ANI MY ANI NASI PARTNERZY NIE PONOSIMY żadnej odpowiedzialności poprzez używanie  Witryny przez Ciebie włacznie z towarami,informacjami na temat produktów lub usług.Poprzez wykorzystanie Witryny, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, iż takie wykorzystane, pozostaje na WŁASNE RYZYKO.Zrzeczenie sie przez nas odpowiedzialności w niniejszym § 14 nie ma zastosowania do żadnej GWARANCJI PRODUKTU oferowanego przez producentów na każdy przedmiot kupiony ZA POŚREDNICTWEM  naszej Witryny. Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień PRZEWIDZIANYCH W TEJ Umowie,NIE OGRANICZAJĄC przepisów sekcji 14 i 15, odpowiedzialność lub odpowiedzialności za wszelkie szkody spowodowane przez wirusy ZAWARTE  w pliku elektronicznego formularza lub zawierającego dokument,ZRZEKAMY SIE WYRAŹNIE.Użytkownik przyjmuje to do wiadomości i ZGADZA SIĘ,ŻE JEST TO istotną częścią niniejszej Umowy, bez których nie móglby być przyznany dostep do Witryny.

15. Ograniczona odpowiedzialność.

(a) ani MY ani nasi PARTNERZY nie powinni być odpowiedzialni ZA straty, szkody, ROSZCZENIA,lub uszkodzenia jakiegokolwiek rodzaju, wynikłe w związku z:

(A) WSZELKIMI BŁĘDAMI poprzez opuszczenie Witryny albo

(B) Niedostępność lub przerwy w serwisie STRONY

(C)Używaniem PRZEZ CIEBIE Witryny

(D) treści zawartych na stronie, lub

(E) wszelkich opóźnienień lub AWARII będących poza naszą kontrolą

16. Korzystanie z informacji.

Zastrzegamy sobie prawo, a Użytkownik niniejszym upoważnia nas do używania i wykorzystania wszystkich informacji dotyczących korzystania z witryny przez użytkownika i wszystkich Informacji dostarczonych przez Ciebie w jakikolwiek sposób zgodnych z naszą polityką prywatności. Wszelkie uwagi, sugestie, pomysły, grafika lub inne informacje przekazywane przez Ciebie do nas będą zawsze naszą własnością.Nie zobowiązujemy sie do traktowania wszelkich przedstawianych nam, sugestii, pomysłów, grafiki lub innych informacji  jako poufnych i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek pomysły (w tym bez ograniczenia, produktu, usługi lub pomysły reklamowe) i nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialność w wyniku jakiegokolwiek podobieństwa, które mogą pojawić się w przyszłości w odniesienu do produktów, usług lub czynności.

17. Usługi stron trzecich.

Możemy umożliwić dostęp na naszej Witrynie do reklamowania niektórych produktów osób trzecich lub usług innych dostawców ( "handlowców"),od których możesz zakupić określone towary lub usługi.Użytkownik rozumie, że nie mamy kontroli  nad produktami lub usługami oferowanymi przez tych handlowców. Handlowcy  Ci są odpowiedzialni za wszystkie aspekty transakcji, rozliczeń i obsługą klienta. Nie jesteśmy cześcią transakcji która jest pomiedzy Wami a Tymi  handlowcami. Ty Użytkownik Witryny zgadzasz się, że korzystanie z zakupów od Tych handlowców POPRZEZ LINKI REKLAMOWE NA NASZEJ WITRYNIE jest  NA Twoje WŁASNE RYZYKO I Jest bez jakichkolwiek gwarancji z naszej strony, wyrażonych, DOMNIEMANYCH LUB INNYCH. W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY wynikające z transakcji pomiędzy Użytkownikiem i Handlowcem lub za  informacje podawane na ich witrynach lub pozostałych witrynach ZWIĄZANYCH linkami  Z naszą witryną.

18.Przepisy osób trzecich i innych handlowców.

Wszystkie zasady, polityki (łącznie z polityką prywatności) i procedurami operacyjymi innych handlowców będą miały zastosowanie do Ciebie, podczas gdy bedziesz przebywał na witrynie innych handlowców.Nie ponosimy odpowiedzialności za informacje dostarczone przez Ciebie do innych handlowców. My i inni Handlowcy są niezależnymi kontrahentami i żadna ze stron nie ma uprawnienia do jakichkolwiek oświadczeń lub zobowiązań w imieniu innych.

19. Polityka prywatności.

Nasza Polityka prywatności,może się zmieniać od czasu do czasu,i jest częścią tej Umowy. Należy dokonać przeglądu niniejszej polityki prywatności.

20. Płatności.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jeśli klient kupuje coś od nas lub

od innych handlowców,to:

(i) wszelkie informacje dostarczone przez Państwa są prawdziwe i

(ii) opłaty poniesione przez Ciebie będą honorowane przez Twoją kartę kredytową  oraz

(iii) będziesz odpowiedzialny do zapłacenia wszelkich opłat w zwiazku z trasakcją, w tym wszelkie należne podatki,cła,itd.

21. Prawa autorskie Prawa autorskie i pełnomocników.

1. Elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu interesó właściciela praw autorskich;

2. Opis utwóru,pracy,artykulu chronionego prawami autorskimi,który został naruszony;

Witryna może zawierać informacje i komunikaty prasowe o nas.Zrzekamy się wszelkiego stanowiska lub zobowiązań do aktualizowania tych informacji lub jakichkolwiek informacji prasowych.

Informacje o firmach innych niż nasza zawarte w komunikatach prasowych

Użytkownik  czyli Ty zgadza się przestrzegać wszystkich krajowych i międzynarodowych przepisów ustawowych, ustaw, rozporządzeń i przepisów dotyczących korzystania z witryny i treści oraz materiałów zawartych na niej.

24. Warunki zwrotu towarów i pieniędzy.

Warunki zwrotu towarów,mogą  się zmieniać od czasu do czasu,i są częścią niniejszej Umowy.Poprzez używanie naszej Witryny wyrażasz zgodę na przestrzeganie Warunków Zwrotu Towarów.

25. Różne.

Niniejsza Umowa jest traktowana tak, jakby to była realizowana i wykonywana w Nowym Jorku i podlega przepisom i interpretacji w zgodzie z prawem stanu Nowy Jork (bez względu na konflikt zasad prawnych). Wszelkie roszczenia przez Ciebie w odniesieniu do Witryny (i / lub wszelkich informacji, dokumentów, produktów lub usług związanych nią) muszą być wniesione w ciągu jednego (1) roku od powództwa cywilnego, albo zostaną na zawsze oddalone i przedawnione. Wszystkie działania podlegają przepisom o wykluczeniu odpowiedzialności i ograniczeniach określonych

w § 16 i § 1.

Przydatne linki
Zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami naszych stron.
Zadzwoń: PL +48123945652
USA +18557393987

Napisz: sales@pewexonline.com
SSL
X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.

EV SSL